Kdo byly mořské národy?

Kdo byly mořské národy?

Je možné, že padlo konečně tajemství z doby bronzové. Vědci možná konečně rozluštili z dávného záznamu záhadný osud dávných civilizací na východě Středomoří. Nejstarší civilizace východního Středomoří byly totiž před více než třiceti stoletími zpustošeny neznámými národy, které se plavily po vlnách, neboli takzvanými mořskými národy. Nyní znalci rozluštili nápis, který pochází z doby přibližně okolo roku 1190 před naším letopočtem. A ukazuje se, kdo by tito záhadní lidé mohli být. Z dávného nápisu vědci zjistili, že jeden z vůdců těchto mořských národů pocházel z Tróady, což je oblast, kde se rozkládala proslulá Trója.
egyptský faraon
 Tento vůdce byl princem z Tróady, a nesl jméno Muksus.   Podle dávného nápisu patřil Muksus k válečníkům, kteří byli vysláni sílícím královstvím Mira, jež se nacházelo v Malé Asii. Tito válečníci se potom vylodili a zaútočili na pobřeží Levanty a Egypta. Egypt je však jen s velikým úsilím odrazil. Právě o těchto náporech válečníků přicházejících z moře a jejich aktivity zaznamenává dávný nápis, který je psán v luvijském jazyce. Luvijština je potom dávno zaniklý indoevropský jazyk, jenž je příbuzný chetitštině. Ze starobylého nápisu tedy vyplívá, že se Luvijci ze západní Malé Asie zasadili rozhodujícím způsobem o konec doby bronzové ve východním Středomoří. Možná se vědcům takto podařilo věrohodně rozluštit jednu z nejvýznamnějších záhad historie ve středomoří.
stejné sošky
Starobylý nápis krále Miry, který se jmenoval Kupanta-Kuruntas totiž nejprve popisuje svého otce Mašujtase. Jeho otec právě vstoupil do dějin ve chvíli, kdy došlo ke svržení trojského krále Walmuse.  Mašujtas však bleskově zasáhl a Walmus se vrátil na trojský trůn, avšak pouze jako vazal onoho království Miry. Po nástupu na trůn se stává králem Miry Kupanta-Kuruntas. A je docela dobře možné, že to byl on, kdo dobyl říši Chetitů okolo roku 1200 před naším letopočtem.

Je možné, že padlo konečně tajemství z doby bronzové. Vědci možná konečně rozluštili z dávného záznamu záhadný osud dávných civilizací na východě Středomoří. Nejstarší civilizace východního Středomoří byly totiž před více než třiceti stoletími zpustošeny neznámými národy, které se plavily po vlnách, neboli takzvanými mořskými národy. Nyní znalci rozluštili nápis, který pochází z doby přibližně…