Faraon Sanacht byl obr

Faraon Sanacht byl obr

Vědci mají důkaz, že egyptský faraon Sanacht byl ve své době nadprůměrného vzrůstu, až téměř obrem. Podle archeologů byl totiž faraon Sanacht obr. Nalezená kostra egyptského faraona Sanachta, který vládl Egyptu před 4700 lety, představuje totiž nejstarší známý případ gigantismu. Gigantismus je onemocnění, které je způsobeno nadměrnou tvorbou růstového hormonu v dětství, kdy působí na růst. Onemocnění je relativně vzácné, pokud se však již u člověka objeví, jedná se o chorobu velmi vážnou.
egyptský chrám
·         V roce 1901 byl učiněn nález kostry v mastabové hrobce poblíž Beit Khallaf. Archeologové se domnívají, že tato kostra patřila právě tomuto tajemnému faraonu.
·         V hrobce se nacházely ostatky člověka, který byl velice vysokého vzrůstu. Na výšku měřil přibližně sto osmdesát sedm centimetrů. Ve starověkém Egyptě však většina lidí v této době nedosahovala své tělesné výšky ani sto šedesáti centimetrů. To znamená, že muž, který byl pochovaný v hrobce, byl ve své době nepochybně nadprůměrně vysoký.
egyptský design

Hormonální porucha?

Znalci se domnívají, že faraon Sanacht byl takto vysoký buď to díky gigantismu, nebo díky akromegalii. V obou z těchto případech se jedná o hormonální poruchu. Tato hormonální porucha se projevuje nadměrnou produkcí růstového hormonu. Pokud by vědci měli pravdu, jednalo by se o nejstarší nalezený případ této poruchy. Ačkoliv byli faraoni v Egyptě obvykle vyšší než běžná populace, tento faraon Sanacht svou výškou všechny ostatní faraony značně převyšuje. Dokonce byl Sanacht o celých pět palců vyšší než druhý nejvyšší známý faraon Ramesse II.   
faraon a egyptský chrám
·         Faraon Sanacht vládl Egyptu ve třetí dynastii jeho panovníků. Tento faraon je však stále opředen mnoha nejasnostmi.
·         Sanacht mohl být prvním, anebo druhým faraonem této dynastie, nebo vládl až později v dynastii, snad až na konci třetí dynastie. Mohlo by je jednat o roky 2690 až 2600 před naším letopočtem.

Vědci mají důkaz, že egyptský faraon Sanacht byl ve své době nadprůměrného vzrůstu, až téměř obrem. Podle archeologů byl totiž faraon Sanacht obr. Nalezená kostra egyptského faraona Sanachta, který vládl Egyptu před 4700 lety, představuje totiž nejstarší známý případ gigantismu. Gigantismus je onemocnění, které je způsobeno nadměrnou tvorbou růstového hormonu v dětství, kdy působí na…