Naše organizace- Pro vodu nabízí nejen výpomoc s uzákoněním vaší studny, ale také její vyčištění!

Naše organizace- Pro vodu nabízí nejen výpomoc s uzákoněním vaší studny, ale také její vyčištění!

Pokud máte na své zahrádce studnu, musíte mít stavební povolení, které slouží k tomu, abyste mohli čerpat vodu z podzemí. A toto je právě kolaudace studny Provodu.cz. Po ní dojde k povolení čerpání vody z podzemí na vaší zahrádce. Abyste toto povolení dostali, hygiena musí zkontrolovat, že voda je pitná. My třeba studnu na zahrádce máme a dle mého je to skvělá věc. Kdykoli chceme můžeme si zalévat květiny a ostatní rostliny na své zahrádce a když v létě přijdeme a máme špinavé ruce, nemusíme běhat nahoru a dolů po baráku, ale stačí zapnout vodu a můžeme si umýt ruce i venku. Naše firma, o které si později řekneme nabízí různé typy služeb týkající se vody, čištění studny a jiné věci, které by i naše rodina potřebovala. Naše rodina si třeba nikdy nezavolala nikoho na vyčištění studny, a to je podle mě dost velká chyba!

hadice u studny

Jak se čistí studna?
Nejprve se ze studny vyčerpá voda, pak se nějaký technik spustí dolů a pak se udělají nějaké úpravy, dezinfekce atd. Nejlepší je vždy čistit studnu manuálně, ačkoli jsou i jiné možnosti, toto je ale nejlepší z variant. Vše totiž pečlivě vyčistí a zkontroluje. Pokud jsou studny, do kterých nejde pracovník pustit, třeba kvůli malému prostoru, jsou jiné alternativy.

voda

Co je potřeba vědět, než se budete snažit, aby vaše studna byla zlegalizovaná?

1. Nejprve je důležitý hydrogeologický posudek. Hydrogeolog řekne, jestli je na vašem pozemku vhodný pramen a vypracuje posudek, který je určen pro úřady. Povolení je jiné u kopané a u vrtané studny. U vrtané se dělá zkušební vrt, který se musí oznámit obci. U kopané se žádná zkouška nedělá.

2. Dále vstupuje projektant a ten vypracuje projektovou dokumentaci.

3. Následně je potřeba povolení od úřadu

4. Je nutné od roku 1955 mít legální odběr vody ze studny. Pro to jsou potřeba všechny dokumentace, aby se čerpání vody ze studny mohlo povolit. Ověření této dokumentace stojí 500 Kč.

My nabízíme čištění studny, ale výpomoc ohledně všech dokumentací a potřebných věcí k legalizaci vaší studny, abyste to nemuseli dělat sami a měli jistotu, že máte všechny potřebné dokumenty v pořádku. Krom toho také zřizujeme vodovodní přípojku a jiné.

Pokud máte na své zahrádce studnu, musíte mít stavební povolení, které slouží k tomu, abyste mohli čerpat vodu z podzemí. A toto je právě kolaudace studny Provodu.cz. Po ní dojde k povolení čerpání vody z podzemí na vaší zahrádce. Abyste toto povolení dostali, hygiena musí zkontrolovat, že voda je pitná. My třeba studnu na zahrádce…