JAK BUDE LIDSTVO VYPADAT V ROCE 1 MILION?

JAK BUDE LIDSTVO VYPADAT V ROCE 1 MILION?

Umístění kontinentů a sluneční svit bude stejný jako dnes, ale vzhled lidí se změní velmi radikálně. Lze předpokládat, že změna bude výrazná, ale stále budou k poznání. Výzkum vývoje lidského těla a vzhledu se zaměřuje na invazi technických vynálezů do organismu, dále se uvažuje potenciál drasticky zvýšit dobu života. Zkoumají se účinky virtuální reality, dostupnost nových zdrojů energie, používání počítačů pro sloučení lidských myslí a možnost šíření lidstva do vesmíru.
 žena ve virtuálním světě
Už v dnešní době se dá pozorovat, že rozdíly mezi biologickými a umělými bytostmi se začíná rozostřovat. Je vynalezen nový hybridní druh robota, který je sestrojen jak z biologického, tak syntetického materiálu.
 
Z pohledu fyziky se dají vyřešit velké problémy související s chodem země, ale povede to pouze k novým otázkám. Je pravděpodobné, že opravdu dojde k definování jednotné fyzikální věty, která osvětluje naprosto všechny zákony a směry fyziky. Příkladem je Einsteinova teorie relativity, kterou  nám v roce 1915 dal a sní i nový popis gravitace. V tento moment se dalo zabývat otázkami původu vesmíru, což s předchozími znalostmi a teoriemi nebylo možné, protože položené otázky byly špatné. Kepler se deset let zabýval otázkou, proč je Země od Slunce vzdálená 150 milionů kilometrů. Nyní víme, že je ta vzdálenost čistě náhodná.
 lidé a měsíc
Koncepce roku 1 milion je sice abstraktní, ale vezměme v potaz zrychlující životní tempo a vývoj technologií. V daném roce bude většina dnešních technologických problémů vyřešena.
 
Není úplně přesně možné určit, jak lidské tělo bude vypadat a čeho bude schopno neb neschopno na rozdíl od nás, protože pomalý vývoj lidského těla reaguje na měnící se podmínky života na Zemi.  Heslo, přežije jen ten nejsilnější, není tak úplně přesné, protože přežije ten, jehož míra adaptace je nejlepší.
technické panely
Příkladem jsou hnědě zbarvení králíci na poli, mezi nimiž je jeden malý, bílý a určitě ne nejsilnější králík. Logicky je v nevýhodě oproti ostatním, protože se stává díky svým dispozicím jako lehce viditelná potrava pro predátory. V momentě, jak přijde dlouhé období zimy a mrazu, pole je pokryto sněhem a bílý králík získává výhodu, protože dokázal splynout s prostředím, i když jeho síla a velikost nejsou nijak velké. Jeho šance na přežití oproti zdatnějším jedincům je najednou vysoká. Pokud by ledové období trvalo několik desítek let, hnědá srst bude nahrazena bílou.
 
U člověka je zatím jasné, že jeho výška stále roste, zvětšuje se velikost nohy. Můžete mít tedy základní představu o proporcích těla v roce 1 milion.

Umístění kontinentů a sluneční svit bude stejný jako dnes, ale vzhled lidí se změní velmi radikálně. Lze předpokládat, že změna bude výrazná, ale stále budou k poznání. Výzkum vývoje lidského těla a vzhledu se zaměřuje na invazi technických vynálezů do organismu, dále se uvažuje potenciál drasticky zvýšit dobu života. Zkoumají se účinky virtuální reality, dostupnost…