Udělejte si přehled ve financích!

Jestliže i vy máte dost divení se na konci měsíce, že už není kde brát anebo vás překvapí kdejaká platba za různé kroužky či výlety ve škole nebo školce vašich dětí, pak je na čase se zaměřit na vlastní evidenci financí.
výpis plateb
Jak si máte evidovat finanční toky?
1. Klasická evidence formou psaní
Založte si speciální sešit za tímto účelem. Doporučujeme spíše tedy sešit s možností vyndávat a dávat listy a různé rozdělovače, tedy spíše desky. Avšak systém můžete udržet i v klasickém sešitě. První stránku měsíce vždy nechte na předběžný rozpočet na daný měsíc, tedy půlku nechte na předpokládané příjmy a náklady v jednotlivých položkách.
V průběhu měsíce zaznamenávejte jednotlivé přesné příjmy a výdaje tak, jak přichází. Na každý typ výdajů si udělejte alespoň jednu půlstránku (postupně vyladíte, kolik prostoru potřebujete), ať se vám nemíchají různé druhy výdajů dohromady. Nechte si zvlášť náklady na bydlení, stravu, cestování, zájmy, děti apod.
Na konci měsíce sedněte nad sešit a sečtěte si jednotlivé položky, které si opět zaznamenejte na první stránku. Uvidíte nejen jednotlivé položky vašich výdajů, ale také stav, který v rámci výdajů a příjmů máte.
Výhody: Máte vše před sebou a kdykoli si můžete sešit otevřít i bez připojení k internetu a elektrice se nad svými financemi zamyslet.
Nevýhody: Složitější analýza

2. Online služba
Pokud nejste fandové ručního psaní a držení takových podkladů na papíře, můžete si najít i online služby, které umožňují právě stejnou evidenci, přičemž je snadnější samozřejmě i udělat výstupy každý měsíc.

Výhody: Stále a kdekoli můžete být online, pokud máte připojení k internetu a nemusíte čekat, až přijedete domů, tím pádem nemusíte myslet na to, že musíte vše zapsat, až přijdete domů.
Nevýhody: Sdílené úložiště a teoretická možnost zneužití vašich údajů.
otevřená propiska

3. Programy pro PC či Mac
Pokud máte strach ze sdílení položek vašeho osobního účetnictví, můžete si i obdobné programy stáhnout právě do svého počítače a evidovat si vše přímo ve svém prostoru.

Výhody: Stejné jako u online služby.
Nevýhody: Prakticky žádné. Pro někoho však tento systém může být podstatně komplikovanější, než vlastní způsob zapisování financí do sešitu.
Ať už jste fandou či nikoli vedení osobního účetnictví, určitě jednou za čas oceníte přehled, který vám díky vedení vznikne. Budete mít zkušenost nejen pro vedení daňové evidence, pokud se rozhodnete podnikat jako OSVČ anebo pokud budete potřebovat položkový rozpočet na stavbu či rekonstrukci domu či bytu.